ms Malay en English
                       

                 Pejabat Tanah Dan Jajahan Jeli Komited Mengamalkan EKSA. 

Maklumat bilangan transaksi atas talian yang ditawarkan oleh PTJJ Tahun 2021 dikemaskini secara bulanan.

Bil Perkhidmatan Atas Talian Bulan
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS
1. Sistem e-Aduan 0  0          
2. Maklumbalas Web/EMEL/FB  1  0          
3. Sistem Pengauditan Indeks Akauntabiliti (eSPIA)  0  0          
4. Sistem Pendaftaran Miskin Tegar (eTegar)  1          
5. Sistem Pemantauan Projek Pembangunan Negeri (eProjek)  1           

Maklumat bilangan transaksi atas talian yang ditawarkan oleh PTJJ Tahun 2020 dikemaskini secara bulanan.

Bil Perkhidmatan Atas Talian Bulan
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS
1. Sistem e-Aduan  0  0 0 0
2. Maklumbalas Web/EMEL/FB  0   0 
3. Sistem Pengauditan Indeks Akauntabiliti (eSPIA) 0 0
4. Sistem Pendaftaran Miskin Tegar (eTegar)  1 1 1 1
5. Sistem Pemantauan Projek Pembangunan Negeri (eProjek)  1  1  1   1  0

Maklumat bilangan transaksi atas talian yang ditawarkan oleh PTJJ Tahun 2019.

Bil Perkhidmatan Atas Talian Bulan
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS
1. Sistem e-Aduan 0 1 0 0 0 0 0  0  0
2. Maklumbalas Web/EMEL/FB 1 2 1  0   0   0  1
3. Sistem Pengauditan Indeks Akauntabiliti (eSPIA) 0 0 0  0   0  0
4. Sistem Pendaftaran Miskin Tegar (eTegar) 1 1 1  1  0 
5. Sistem Pemantauan Projek Pembangunan Negeri (eProjek) 1 1 1  1  0 

APA ITU EKSA

  • EKSA atau Ekosistem Kondusif Sektor Awam merupakan penjenamaan semula Amalan 5S kepada EKSA untuk memenuhi keperluan sektor awam.
  • Pelaksanaan EKSA mempunyai matlamat yang sama untuk mewujudkan persekitaran kerja yang berkualiti secara sistematik dan praktikal.
  • Amalan EKSAN yang berkesan dapat meningkatkan kualiti perkhidmatan, menjimatkan kos dan memudahkan proses kerja.
  • EKSA berupaya memperkukuh Sistem Pengeluaran Kualiti berasakan Standard MS ISO 9000, dalam memenuhi keperluan Klausa Pengurusan Sumber berkaitan Persekitaran Kerja.
  • EKSA yang cekap, berkesan dan konsisten akan member nilai tambah kepada imej korporat jabatan/agensi secara keseluruhan.

 

 

Tarikh Kemaskini : 30 Jun 2022
© Hakcipta Terpelihara (2018) Pejabat Tanah Dan Jajahan Jeli