ms Malay en English
                       

Bilangan Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian 2020

Maklumat bilangan transaksi atas talian yang ditawarkan oleh PTJJ Tahun 2020 dikemaskini secara bulanan.

Bil Perkhidmatan Atas Talian Bulan
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS
1. Sistem e-Aduan  0  0 0        
2. Maklumbalas Web/EMEL/FB  0   0         
3. Sistem Pengauditan Indeks Akauntabiliti (eSPIA) 0        
4. Sistem Pendaftaran Miskin Tegar (eTegar)  1 1 1 1        
5. Sistem Pemantauan Projek Pembangunan Negeri (eProjek)  1  1  1   1         

Maklumat bilangan transaksi atas talian yang ditawarkan oleh PTJJ Tahun 2019.

Bil Perkhidmatan Atas Talian Bulan
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS
1. Sistem e-Aduan 0 1 0 0 0 0 0  0  0
2. Maklumbalas Web/EMEL/FB 1 2 1  0   0   0  1
3. Sistem Pengauditan Indeks Akauntabiliti (eSPIA) 0 0 0  0   0  0
4. Sistem Pendaftaran Miskin Tegar (eTegar) 1 1 1  1  0 
5. Sistem Pemantauan Projek Pembangunan Negeri (eProjek) 1 1 1  1  0 
© Hakcipta Terpelihara (2018) Pejabat Tanah Dan Jajahan Jeli | Tarikh Kemaskini : 27 Oktober 2020