Keluasan Dan Komposisi Penduduk

Keluasan

Mengikut Buku Jabatan Perankaan Malaysia Tahun 2020, keluasan Jajahan Jeli ini ialah 132 600 hektar atau 1326 km2. Keluasan mengikut daerah adalah seperti yang dinyatakan dalam Jadual 1 di bawah:

Daerah Keluasan (hektar)
Jeli 44 200 hektar
Batu Melintang 44 200 hektar
Kuala Balah 44 200 hektar
  Jumlah Keluasan
132 600 hektar

** Sumber: Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia Tahun 2020


Terdapat 3 pintu masuk ke Jajahan Jeli iaitu:-

Ø       Dari barat melalui Grik.

Ø       Dari timur melalui Tanah Merah.

Ø       Dari selatan melalui Mempelam, Jelawang dalam Jajahan Kuala Krai.

 
Komposisi Penduduk

Mengikut kajian Buku Profail Sosio Ekonomi Negeri Kelantan tahun 2001 yang dikeluarkan oleh Unit Perancangan Ekonomi Negeri Kelantan; menunjukkan bilangan penduduk di Jajahan Jeli dalam tahun 2000 ialah seramai 36,512 orang iaitu 2.78% daripada jumlah penduduk Negeri Kelantan.

Mengikut kajian daripada Jabatan Perangkaan Negeri Kelantan menunjukkan jumlah penduduk  di Jajahan Jeli ialah seramai 42,872 orang. Jumlah tersebut terdiri daripada 21,764 lelaki dan 21,108 perempuan. Pecahan penduduk mengikut daerah adalah seperti yang dinyatakan dalam Jadual  di bawah:

Daerah Lelaki (Bil.) Perempuan (Bil.) Jumlah (Keseluruhan)
Batu Melintang 4,826 4,864 9,690
Jeli 10,820 10,300 21,120
Kuala Balah 6,118 5,944 12,062
      42,872


Pecahan penduduk mengikut kaum adalah dinyatakan dalam Jadual 3 berikut:-

Kaum Jumlah
Melayu 42,400
Orang Asli 472
Cina -
India -
Lain-lain -
Jumlah 42,872