Pentadbiran Jajahan Dan Daerah

Pejabat Tanah Dan Jajahan Jeli merupakan Pusat Pentadbiran bagi Jajahan Jeli dan dipecahkan kepada 3 Daerah Penggawa yang merangkumi 23 Mukim Penghulu (Ketua Kampung).

Bilangan mukim mengikut daerah dinyatakan seperti dalam Jadual dibawah:-

 

DAERAH BIL MUKIM BIL KAMPUNG
 JELI  10  10
BATU MELINTANG  5  9
KUALA BALAH  8  7