ms Malay en English
          soalan    hubungi    aduan    petalaman 

Objektif Jabatan

Untuk melaksanakan sistem pentadbiran Jajahan yang cekap dan berkesan bagi mencapai objektif berikut :

  • Melaksanakan tugas merancang, mengurus dan menyelaras dasar-dasar pembangunan sosio-ekonomi masyarakat luar bandar selaras dengan Dasar Kerajaan
  • Menyelaraskan kerja-kerja atau tugas-tugas Jabatan Kerajaan dalam melaksanakan projek-projek pembangunan infrastuktur
  • Mengurus dan membelanjakan Wang Awam dengan bijak mengikut peraturan yang diluluskan berasaskan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan

Untuk menjadikan pentadbiran tanah yang berupaya merancang pembangunan tanah, pelupusan tanah dan penguatkuasaan Undang-undang Tanah dengan adil dan mematuhi kehendak Dasar Pembangunan bagi mencapai matlamat berikut :

     1. Merancang pelupusan kegunaan tanah yang optima untuk pembangunan.
     2. Melaksanakan dasar tanah dengan adil dan dapat menguntungkan rakyat.

Tarikh Kemaskini : 14 Julai 2024
© Hakcipta Terpelihara (2018) Pejabat Tanah Dan Jajahan Jeli
KELGOV PPST