Bahagian Pentadbiran

Bil Perkara Kuantiti/Masa Keseluruhan Kuantiti/Masa Mengikut Piagam Peratusan Mengikut Piagam
1 Kelulusan Permit Hiburan 20 minit 20 minit 100%
2 Menyedia Baucer Bayaran 2 minggu 2 minggu 100%
3 Segala aduan / pertanyaan / maklumbalas / cadangan 14 hari bekerja 14 hari bekerja 100%
4 Kemaskini Laman Web Rasmi PTJJ
45 minit 45 minit 100%
5 Pengesahan sijil dan dokumen 15 minit 15 minit 100%

 

Bahagian Pembangunan

Bil Perkara Kuantiti/Masa Keseluruhan Kuantiti/Masa Mengikut Piagam Peratusan Mengikut Piagam
1 Pendaftaran Pemborong

15 minit selepas bayaran dibuat 15 minit
100%
2 Laporan penyiasatan dan anggaran permohonan projek 10 hari bekerja 10 hari
100%
3 Perlaksanaan projek kesejahteraan rakyat (KR) 4 minggu 4 minggu
100%
4 Urusan penyediaan Baucer Pembayaran 5 hari 5 hari 100%

 

Bahagian Tanah

Unit Pendaftaran

Bil Perkara Kuantiti/Masa Keseluruhan Kuantiti/Masa Mengikut Piagam Peratusan Mengikut Piagam
1 Pendaftaran Pindah Milik Tanah Untuk Satu Hakmilik Disertakan Dengan Dokumen Yang Lengkap. 1 hari 1 hari 95%
2 Pendaftaran Gadaian dan Melepas Gadaian Hakmilik Tanah Disertakan Dengan Dokumen Yang Lengkap. 1 hari 1 hari 95%
3 Cabutan/Carian Rasmi dan Urusan Beli Salinan Dokumen. 15 minit 15 minit 100%
4 Pendaftaran Berkaitan Kaveat Atas Tanah Yang Disertakan Dengan Dokumen Yang Lengkap. 2 Jam 2 Jam 95%
5 Permohonan Pendaftaran Pesaka Kecil (Daftar Fail) dan Pendaftaran Pindah Milik Tanah Melalui Pesaka Kecil Bagi Satu Hakmilik Dengan Disertakan Dokumen Yang Lengkap. 1 jam 1 jam 100%
6 Permohonan Pendaftaran Pesaka Permohonan Geran Tanah Yang Hilang (Daftar Fail) Disertakan Dengan Dokumen Yang Lengkap. 1 jam 1 jam 100%
7 Urusan Mematikan Setem 5 Minit 5 Minit 100%
8 Urusan Pengambilan Geran Tanah Oleh Tuan Tanah 15 minit 15 minit 100%
9 Permohonan Perintah Jualan (Lelong) 2 jam 2 jam 100%
10 Menyelesaikan Urusan Pengeluaran Hakmilik Gantian 6 bulan 6 bulan 100%

 

Unit Hasil

Bil Perkara Kuantiti/Masa Keseluruhan Kuantiti/Masa Mengikut Piagam Peratusan Mengikut Piagam
1 Pembayaran cukai tanah, deposit tanah dan lain-lain urusan. 5 minit dari masa penyerahan bil 5 minit dari masa penyerahan bil 100%
2 Urusan pembetulan maklumat dalam bil hasil tanah. 5 Minit. 5 Minit. 100%

 

Unit Pembangunan Tanah

Bil Perkara Kuantiti/Masa Keseluruhan Kuantiti/Masa Mengikut Piagam Peratusan Mengikut Piagam
1

Urusan Permohonan Pindah Milik Tanah Di Bawah Seksyen 120 KTN:

  • Bagi Kawasan Di bawah Kelulusan Ketua Jajahan
  • Bagi Kawasan Di bawah Kelulusan Pihak Berkuasa Negeri (MMK) 

 

 

7 hari

3 bulan

 

 

 

7 hari

3 bulan

 

 

 

 

100%

100%

 

2

Permohonan tukar syarat akan diselesaikan:

  • Bagi ubah syarat pertanian ke pertanian
  • Bagi ubah pertanian ke bangunan atau industri

 

1 Bulan

3 Bulan

 

1 Bulan

3 Bulan

 

100%

100%

3 Permohonan pecah sempadan/bahagian/cantuman
3 Bulan
3 Bulan
100%
4 Permohonan laporan status tanah (pertanian komersial, pengeluaran kayu balak, one stop centre (OSC) dan lombong). 1 Minggu 1 Minggu 100%
5 Permohonan tunjuk sempadan. 3 minggu 3 minggu 100%
6 Permohonan serah balik tanah dan beri milik semula. 1 Bulan 1 Bulan 100%

 

Unit Pelupusan Tanah

Bil Perkara Kuantiti/Masa Keseluruhan Kuantiti/Masa Mengikut Piagam Peratusan Mengikut Piagam
1 Pendaftaran Permohonan Milik Tanah. 30 minit
30 minit

100%

2 Pendaftaran Permohonan T.O.L (Sewa Tanah Kerajaan). 30 minit
30 minit 100%
3 Permohonan Tarik Balik Deposit. 1 Jam
1 Jam 100%

 

Unit Penguatkuasaan & Teknikal

Bil Perkara Kuantiti/Masa Keseluruhan Kuantiti/Masa Mengikut Piagam Peratusan Mengikut Piagam
1 Permohonan baru permit batu-batan boleh diluluskan. 5 hari bekerja 5 hari bekerja 100%
2 Permohonan beli pelan 1 jam 1 jam 100%