ms Malay en English
                       

Frequently Asked Questions - Pengurusan Tanah

FAQs - Pengurusan Tanah

Maklumat mengenai tanah

Dokumen-dokumen yang perlu dikemukakan adalah seperti berikut:-

a) Borang permohonan tukar syarat nyata dibawah KTN Akta 56/1995 (Seksyen 124 KTN 56/65)

b) Salinan Geran

c) Cabutan Pelan

d) Tracing

e) Hasil semasa wajib dibayar

a) Borang 14A asal yang telah ditandatangani serta telahpun dibayar duti setem

b) Borang PDS 14 dan bayaran adalah mengikut nilai pasaran oleh Jabatan Penilaian/Notis Taksiran.

Cukai tanah boleh dibuat bayaran disemua Pejabat Tanah & Jajahan dalam Negeri Kelantan

Permohonan Sijil Carian Persendirian, Rasmi dan Salinan Sah Hakmilik boleh didapati di kaunter carian di Unit Pendaftaran. Untuk permohonan tersebut dikenakan bayaran sebanyak RM30.00 untuk setiap satu hakmilik dan Sijil Carian Persendirian dikenakan bayaran RM20.00 untuk setiapatu hakmilik.

Untuk proses mendapat Sijil Carian Persendirian hanya 20 minit diperlukan bermula daripada pengisian permohonan hinggalah cetakan dokumen (bagi setiap satu hakmilik). Manakala untuk proses mendapatkan Sijil Carian Rasmi dan Salinan Sah Hakmilik hanya 30minit diperlukan bermula daripada pengisian permohonan hinggalah cetakan dokumen (begi setiap satu hakmilik) dan mendapatkan tanda tangan daripada pegawai atasan.

Pelupusan tanah kerajaan boleh dibuat melalui Borang Jadual 1 (mengikut KPT.Bil.3(1)1992). Di Pejabat Tanah Dan Jajahan yang berkaitan.

a) Hakmilik Kekal
b) Hakmilik pajakan
c) Lesen Pendudukan Sementara
d) Rizab

a) Pertanian - Tidak kurang dari 1 ekar
b) Bangunan kediaman - 5400 kaki persegi
c) Agensi/swasta - 50 ekar dan keatas

a) Hakmilik kekal (Bergantung pada Majlis Mesyuarat Kerajaan-MMK)
b) Lesen Pendudukan Sementara (1 hingga 2 bulan)
c) LPS Bercantum Permit (2 minggu-1 bulan)
d) Rizab (3 hingga 6 bulan)

Tarikh Kemaskini : 30 Jun 2022
© Hakcipta Terpelihara (2018) Pejabat Tanah Dan Jajahan Jeli